HRAVN MC STOCKHOLM

Ej till vin jag er väcker, eller vänslan med mör. Här stundar Hilds hårda lekar.

14 juli

Lovad

Plats: Klubben

Tid: fredag, från kl. 15:00-03:00

17 juni

25-årsjubileum

Plats: Klubben

Tid: lördag, från kl. 14:00

21 APRIL

PUBFREDAG

Plats: Klubben

Tid: fredag från kl. 18:00